Stauning Sogneforening

Sogneforeningen arbejder løbende med emner, områder og udfordringer, som kommer borgerne til gode og som løbende gøre byen mere attraktiv for de nuværende beboere og tilflyttere.