Havnen

Stauning Havn – en ren naturperle

Ringkøbing Fjord har stort set altid kunnet supplere husholdningen for den omkringboende befolkning. Men det er først efter etablering af Hvide Sande kanalen omkring 1910, at fiskeriet begyndte at udvikle sig til et egentligt bundgarnsfiskeri. Også delvist i Stauning, om end det var noget besværligt for fiskerne at få deres fangst i land. Den måtte enten bæres eller slæbes over en lang strækning.

For Stauning Havns vedkommende tog fiskeriet derfor først for alvor fart da der i 1938 – efter megen bøwl og flere ansøginger til Rigsdagen - blev etableret en egentlig sejlrende.

Desværre er erhvervsfiskeriet i fjorden ikke længere, hvad det har været, og i dag er der ingen erhvervsfiskere tilbage i Stauning. Men havnens mange bådpladser og de omkringliggende redskabsskure og jagthytter udgør sammen med restaurent, slæbested, kran og bådhus et meget attraktivt miljø med mange historiske elementer.

En rigtig naturperle og et samlingssted ikke alene for fiskere og jægere, men også for hele lokalbefolkningen og besøgende turister.

 

Links:

Ringkøbing-Skjern Kommune info om Stauning Havn

Stauning Bådklub

Jubilæumsskrift i forbindelse med Stauning Havns 60-års jubilæum