Om Stauning

Det siges, at drengebørn i Stauning i stedet for dåbsattesten får et jagttegn…
Stauning, en landsby få hundrede meter fra Ringkøbing Fjord med Skjern Å som den sydlige grænse. Fjorden, naturen og jagten er for mange i Stauning helt uundværlig og er uden tvivl med til at trække nye borgere til byen.
Yngre stauningborgere går i den lokale børnehave og skole, familier holder fest i Sognegården, mange handler ind i Dagli´ Brugsen og hver dag ringes solen op og ned fra kirkeklokken. Stauning har imidlertid meget andet end disse hovedhjørnestene at byde på.
Det idylliske miljø omkring Stauning Havn er en væsentlig del af byen med de små huse, bådklubben, badestranden samt restauranten er et yndet udflugtsmål for såvel borgere i Stauning som folk udefra.

Med de mange og aktive foreninger, herunder jagtforeningen, idrætsforeningen og spejderne, er der et tilbud til såvel store som små i Stauning. Sogneforeningen arbejder løbende med emner, som kan komme borgerne til gode og gøre byen attraktiv for tilflyttere. Der er eksempelvis etableret cykelsti langs vejen til Skjern, ligesom der arbejdes for at bevare busforbindelserne til de større byer omkring Stauning.
Der afholdes foredragsaftener i Sognegården og arrangeres aftenskole. Et festudvalg bestående af repræsentanter for de forskellige foreninger arrangerer hvert andet år sommerfest. Under høstfesten i Sognegården spiller lokale kræfter revy, og hvert forår afholdes dilettantforestilling. Lokalhistorisk arkiv sørger for at byen og sognets historie bevares.
Få kilometer nord for Stauning ligger Vestjyllands flyveplads, hvor også Dansk Veteranflysamling har til huse. Alt er med til at gøre byen og sognet attraktiv ikke alene for de fastboende men også for turisterne, som kan holde ferie i et de to sommerhusområder, som ligger både syd og nord for byen.