Grundudstykninger

Udstykningsforslag til 10 parceller fra 1172 m2 til 1339 m2 ved Fjordparken i Stauning udarbejdet af Landinspektørcentret Vest A/S.

Se tegning af udstykningsforslaget her.

Se billede af udstykningsforslaget her.