Indkaldelse til generalforsamling i Dejbjerg Sogneforening

 Indkaldelse til generalforsamling i Dejbjerg Sogneforening

Dagsorden
Tidspunkt: onsdag d.4.marts 2020 kl.19.00
Sted: Dejbjerglund Efterskole
1. Valg af ordstyrer
2. Formandens beretning
3. Udvalgsberetninger og regnskaber
4. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
6. Valg af revisor
7. Behandling af indkomne forslag
8. Eventuelt
9. Valg m.m. til eventuelle udvalg.
Alle sager der ønskes behandlet skal være afgivet skriftlig til formand Lars Jørgensen, Dejbjergvej 21, 6900 Skjern senest 8 dage før generalforsamling

På bestyrelsens vegne
Lars Jørgensen

Alle medlemmer er velkomne, indmelding kan ske på aftenen for nye medlemmer.

Tilbage til oversigten